top of page
PHOTO-2024-06-11-01-15-02 (1).jpg

Programi ynë u shërben fëmijëve dhe të rinjve të të gjitha moshave dhe përfshin një gamë të gierë fushash të fokusit, duke përfshirë mbështetjen akademike, mentorimin, zhvillimin e të rinjve, STEM, arte, sporte.

Aktivitetet në të cilat fëmijët dhe të rintë angazhohen jashtë orarit të shkollës janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e tyre,
duke theksuar nevojën për programe cilësore.
Programet cilësore që ne ofrojmë, të huazuara nga partnerët Europian dhe Amerikan, kanë provuar gjenerim të rezultateve pozitive për fëmijët e të rinjtë duke përfshirë përmirësimin e performancës akademike, sjelljen në klasë, shëndetin dhe të ushqyerit.

Albania

STEM CLUBS

bottom of page