top of page

Available Online

Kumtesë "100 Years under one sky"

Kumtesë "100 Years under one sky"

  • 1 hour
  • Location 1

Service Description

Kumtesë "100 Years under one sky" Ne kuader te marrjes te se drejtes per koordinimin e projekteve te IAU ( International Astronomical Union ) ne Shqiperi, kjo kumtese solli mjaft risi te reja nga mesues inovatore nga e gjithe Shqiperia.


Contact Details

  • Tirana

    +355686188367

    edu.actalbania@gmail.com


bottom of page