top of page

Available Online

Etiketë Cilësie STEM

Edu Act uron të jeni mirë me shëndet dhe punët

  • 1 hour
  • Location 1

Service Description

Edu Act uron të jeni mirë me shëndet dhe punët të jenë duke shkuar mbarë! Dëshironi që shkolla juaj të jetë një nga shkollat Evropiane me etiketë cilësie STEM ( Steam+Technology+Engineering+Math)? Aplikoni për të qenë ju një nga ato. https://stemschoollabel.eu Për më shumë informacion dhe resurse mund të futeni në platformën e Edu Act Albania/ Schoology, grupi Scientix me kod: DRS8-ZQBP-4BP8R Hapat e regjistrimit në platformë: 1. Schoology.com 2. Sign up for schology si STUDENT 3. Paste access kodin më sipër 4. Click “Continue” 5. Plotësoni të dhënat tuaja për t’u bërë pjesë 6. Klikoni Groups dhe do jeni në grupin e Scientix ku do të gjeni resurse ardhur nga Scientix Europe në shqip dhe anglisht.


Contact Details

  • Tirana

    +355686188367

    edu.actalbania@gmail.com


bottom of page